Техническата страна на страницата е в процес на изграждане

 Изчистване и балансиране на първа чакра
0
време

Анализ, изчистиване, премахване на ненужната енергия в първа чакра, енергизиране Изчистване и балансиране на пета чакра
0
време

Анализира, изчиства, енергизира с подходящата за чакрата енергия Изчистване и балансиране на седма чакра
0
време

Анализира, изчиства и енергизира чакра седем, (горе на темето) Поправка на енергиините канали
10
време

Анализира и коригира всички енергийни канали в тялото един след друг Изчисване и балансиране на Втора чакра
0
време

Анализиране, изчистване и баланс на втора чакра Изчистване и балансиране на трета чакра
0
време

Анализиране, изчистване и баланс на трета чакра Изчистване и балансиране на четвърта чакра (сърдечна)
0
време

Анализиране, изчистване и баланс на четвърта чакра Изчистване и балансиране на шеста чакра
0
време

Анализ, изчистване и балансиране на шеста чакра