Техническата страна на страницата е в процес на изграждане

 Зареждане в полетата Maroon за 10 мимути
10
време

Зареждащи полета Мароон: Представлява местност със сравнително равнинен терен и много малки хълмове, където част от пода е направен да e светъл, като от бяло стъкло с енергия в него. И може да се стъпва, ходи. Ако се опиташ да видиш другия му край няма да можеш защото е много голямо. Мястото е част от долината Аубревия (или т.н. Аубревиан път) в един от световете в северозападната част на нашия кръг от светове и е направено специално за зареждане.

Ефект:дава енергия, зарежда

Изполване:няколко пъти на ден през час или два Придвижване и поставяне на с.т. в трето внимание
8
време

Вашето енергийно тяло се премества сред нишките между световете

Къса версия за проба: 8 мин Придвижване и поставяне на с.т. в трето внимание за 6 часа
360
време

След кликване вашето енергийно тяло ще усеща нишките на живота за 6 часа Зареждане с вода за 3 мин
3
време

Зарежда тялото с вода на клетъчно ниво

Изполване: Кратка версия за тест, проверка, начин на усещане, влияние Зареждане с вода 6 часово
360
време

Зарежда тялото с вода на клетъчно ниво в продължение на 6 часа Дишане на тялото 6 часа
360
време

6 часово дишане на тялото Поддържа средно ниво на жизнена енергия
180
време

Настройва тялото да поддържа количеството жизнена енергия да не пада под средно равнище за 180 минути Поддържа високо ниво на жизнена енергия
60
време

Настройва тялото да поддържа количеството жизнена енергия да не пада под високо равнище за 60 минути