Техническата страна на страницата е в процес на изграждане


Тук може да опитате автоматизирани енергетични ефекти, които се стартират в тялото или временно ви пренасят в далечни земи и места


С натискането на бутон се задейства енергетичен ефект. В зависимост от чувствителността, която имате този ефект може да бъде усетен силно или пък въобще да не бъде усетен. Състояние на медитация или настройка за усещане и откриване на разлики в настроението би засилила възможността конкретния ефект да се усети по силно. Дори и нищо да не се усеща старитираният процес работи. Има обяснения за всеки ефект и за какви цели и ситуации може да се използва. При избран определен ефект с нужното постояннство може да се постигне и трайно въздействие върху тялото и състоянието.

Повечето от ефектите са настроени да въздействат за определено време и ефекта на въздействие се стартира точно след натискане на бутона. Въздейтвието е върху човека, който натиска съответния бутон. Има няколко категории, които групират ефектите по тяхната цел и начин на въздействие върху тялото. Можете да тествате и да си изберете бутони, които ви допатат и да си ги натискате през определено време, няколко пъти на ден или няколко пъти в седмицата.

Нови категории и бутони ще бъдат добавяни, така че може да ги проверявате и да се забавлявате